Par mums

Biedrība dibināta 2008.gada 6.februārī

Biedrības dibinātāji ir trīs fiziskas personas R. Aizstrauts, A. Aizstrauta un I. Kristapa. Biedrības darbība notiek saskaņā ar statūtiem. Biedrība tika dibināta ar mērķi iesaistīt bērnus un jauniešus kvalitatīvā brīvā laika pavadīšanā, sniedzot iespēju pilnveidoties un attīstīties neformālās izglītības ceļā,  kā arī veicināt jauniešu iesaisti sabiedriski nozīmīgos procesos, sniegt informāciju par jauniešu iespējām Latvijā, kā arī sekmēt dažādu paaudžu saliedētību un saskarsmi caur iniciatīvām un aktivitātēm. Biedrība īsteno aktivitātes arī pieaugušajiem (apmācības, meistarklases, semināri).

Biedrības darbības laikā īstenoti vairāk kā 20 projekti, kas bijuši saistīti gan ar biedrības telpu rekonstrukciju, labiekārtošanu, inventāra iegādi, gan dažādam neformālās izglītības aktivitātēm (apmācības, pasākumi, nometnes bērniem un jauniešiem, jauno māmiņu skola), gan pieaugušo apmācībām (šūšana, lāzergriešanas un gravēšanas pamati, darbs ar CNC darba galdu un dažādiem rokas instrumentiem u.c.). Projektu aktivitātes vienmēr tiek vērstas uz dažādām iedzīvotāju grupām – bērniem, jauniešiem, jaunajām un topošajām māmiņām, pieaugušajiem, senioriem, veicinot vietējās kopienas sadarbību.

Biedrība dibināta 2008.gada 6.februārī

Biedrības dibinātāji ir trīs fiziskas personas R. Aizstrauts, A. Aizstrauta un I. Kristapa. Biedrības darbība notiek saskaņā ar statūtiem. Biedrība tika dibināta ar mērķi iesaistīt bērnus un jauniešus kvalitatīvā brīvā laika pavadīšanā, sniedzot iespēju pilnveidoties un attīstīties neformālās izglītības ceļā,  kā arī veicināt jauniešu iesaisti sabiedriski nozīmīgos procesos, sniegt informāciju par jauniešu iespējām Latvijā, kā arī sekmēt dažādu paaudžu saliedētību un saskarsmi caur iniciatīvām un aktivitātēm. Biedrība īsteno aktivitātes arī pieaugušajiem (apmācības, meistarklases, semināri).

Biedrības darbības laikā īstenoti vairāk kā 20 projekti, kas bijuši saistīti gan ar biedrības telpu rekonstrukciju, labiekārtošanu, inventāra iegādi, gan dažādam neformālās izglītības aktivitātēm (apmācības, pasākumi, nometnes bērniem un jauniešiem, jauno māmiņu skola), gan pieaugušo apmācībām (šūšana, lāzergriešanas un gravēšanas pamati, darbs ar CNC darba galdu un dažādiem rokas instrumentiem u.c.). Projektu aktivitātes vienmēr tiek vērstas uz dažādām iedzīvotāju grupām – bērniem, jauniešiem, jaunajām un topošajām māmiņām, pieaugušajiem, senioriem, veicinot vietējās kopienas sadarbību.

Sabiedriskā labuma galvenie darbības virzieni ir labdarība un pilsoniskas sabiedrības attīstība.

Biedrības mērķi:

 • radīt vietu Bērnu un jauniešu kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai;
 • nodrošināt Bērnu un jauniešu fiziskās un garīgās pasaules attīstību;
 • rūpēties par apkārtējo vidi saglabājot vēsturisko mantojumu.;
 • trūcīgo un sociāli mazaizsargāto Bērnu un Jauniešu sociālās labklājības celšana;
 • sporta aktivitāšu un vides uzlabošana;
 • labdarības organizēšana un veicināšana mazturīgo Bērnu un Jaunatnes dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Ziedojot un atbalstot Bērnu un jauniešu apvienību “Rīts” Jūs iegūstat:

 • detalizētu atskaiti par ziedojuma izlietojumu un nodokļu atlaides;
 • informāciju par Jums biedrības mājas lapā, Bērnu un jauniešu apvienības “Rīts” sociālā portāla lapā facebook.com un instagram.com
 • un protams…. PATEICĪBU gan no mums, gan no bērniem un jauniešiem!

VID lēmums par statusa piešķiršanu

Biedrībai piešķirts Sabiedriskā labuma statuss 2013.gada 5.decembrī

Biedrībai piešķirts Sabiedriskā labuma statuss 2013.gada 5.decembrī

Sabiedriskā labuma galvenie darbības virzieni ir labdarība un pilsoniskas sabiedrības attīstība.

Biedrības mērķi:

 • radīt vietu Bērnu un jauniešu kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai;
 • nodrošināt Bērnu un jauniešu fiziskās un garīgās pasaules attīstību;
 • rūpēties par apkārtējo vidi saglabājot vēsturisko mantojumu.;
 • trūcīgo un sociāli mazaizsargāto Bērnu un Jauniešu sociālās labklājības celšana;
 • sporta aktivitāšu un vides uzlabošana;
 • labdarības organizēšana un veicināšana mazturīgo Bērnu un Jaunatnes dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Ziedojot un atbalstot Bērnu un jauniešu apvienību “Rīts” Jūs iegūstat:

 • detalizētu atskaiti par ziedojuma izlietojumu un nodokļu atlaides;
 • informāciju par Jums biedrības mājas lapā, Bērnu un jauniešu apvienības “Rīts” sociālā portāla lapā facebook.com un instagram.com
 • un protams…. PATEICĪBU gan no mums, gan no bērniem un jauniešiem!

VID lēmums par statusa piešķiršanu

© 2023 Created with Royal Elementor Addons