Kustīgs, laimīgs, vesels

Projekts "Kustīgs, laimīgs, vesels"

Projekta mērķis: veicināt fizisku aktivitāšu un veselīga dzīvesveida popularizēšanu Vestienas pagastā, uzlabojot kopienas dzīves kvalitāti caur dažādām fiziskām aktivitātēm.

Projekta tiešā mērķa grupa – Madonas novada iedzīvotāji, neatkarīgi no dzīvesvietas, kuriem patīk aktīvi un veselīgi pavadīt brīvo laiku. Lai arī projekta aktivitātes tiks koncentrētas Vestienas pagastā, iesaistīties varēs ikviens interesants.

Plānotās aktivitātes:

  1. Veselības diena Ērgļu PII “Pienenīte” Vestienas filiālē.
  2. Pārgājiens Vestienas pagastā.
  3. Aerobikas nodarbību ciklu Vestienā.
  4. Patriotiskais skrējiens “Apkārt Vestienai”.

 

Projekta aktivitātes plānots uzsākt 2024.gada septembrī.

Vairāk informācijas – 29832963, Iluta

© 2023 Created with Royal Elementor Addons